Jenni Risku

Founding Partner, IxSA Founder, Women in Tech Asia